Popular Xin shen bang: Yang Jian

Xin shen bang: Yang Jian
Fifteen hundred years after the war of gods, the heaven declined. Yang Jian, the God of Erlang, made a living by working as a catcher. One day, Yang Jian was ordered to hunt down a young man, his own nephew.
Released:
2022
Duration:
127 min
Country:
China
Directors:
Ji Zhao

Watch Xin shen bang: Yang Jian Online Free